Hammelv Vandværk


Disse billeder viser lidt om arbejdet med gennemboringen af vor sydligste boring, der nu er nede i en dybde
på 115 m. I efteråret 2023 blev der installeret solceller.


Al henvendelse vedrørende vandværket, også i forbindelse med driftsforstyrrelser m.m., på telefon - 74507003 - Send E-mail til Hammelev Vandværk © lymix 2019