Hammelv Vandværk


Disse billeder viser lidt om arbejdet med gennemboringen af vor sydligste boring, der nu er nede i en dybde
på 115 m.


Al henvendelse vedrørende vandværket, også i forbindelse med driftsforstyrrelser m.m., på telefon - 74507003 © lymix 2019