Hammelv Vandværk


Disse billeder viser lidt om arbejdet med gennemboringen af vor sydligste boring, der nu er nede i en dybde
på 115 m.

Udskydelse af Generalforsamlingen.
Bestyrelsen ser sig nødsaget til at udskyde generalforsamling til senere på året, når "KORONA" situationen har ændret sig til mere normale tilstande. Den nye dato vil selvfølgelig blive annonceret i god tid som vi plejer.


Al henvendelse vedrørende vandværket, også i forbindelse med driftsforstyrrelser m.m., på telefon - 74507003 © lymix 2019