Hammelv Vandværk


Disse billeder viser lidt om arbejdet med gennemboringen af vor sydligste boring, der nu er nede i en dybde
på 115 m.

Ordinær Generalforsamling afholdes d. 27 oktober 2020.
Den fra april udskudte generalforsamling adholdes tirsdag d. 27 oktober kl. 19.00 i Hammelev Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. (Kan læses andet sted her på siden) Forslag der skal behandles, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Al henvendelse vedrørende vandværket, også i forbindelse med driftsforstyrrelser m.m., på telefon - 74507003 © lymix 2019